სასკოლო ბიბლიოთეკა

„შვლის ნუკრის ნაამბობი'' – ვაჟა-ფშაველა

წიგნი მეხუთე
ვაჟა-ფშაველა - „შვლის ნუკრის ნაამბობი" (პროზა, პოემები, პოეზია, წერილები)
სერიალი: ”სასკოლო ბიბლიოთეკა”
სერიალის რედაქტორი:  რუსუდან მოსიძე

ვრცლად...