გამომცემლობა „ბაკმი“ გთავაზობთ ზაზა აბაშიძის, მიხეილ ბახტაძის და ოთარ ჯანელიძის წიგნს „საქართველო და ქართველები“. ეს არის მესამე, შესწორებული გამოცემა.
წიგნი მოგვითხრობს ქართველთა პოლიტიკურ თავგადასავალზე უძველესი დროიდან XX საუკუნის 90-იან წლებამდე და განკუთვნილია საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისათვის 12-13 წლის ასაკიდან.