შემეცნებითი ლიტერატურა

„ვეფხისტყაოსანი“

ვეფხისტყსაოსნის აღნიშნული ხელნაწერი 1680 წელს ქართლის მეფე გიორგი XI -ის ბრძანებით, მისი მდივნის ბეგთაბეგ თანიაშვილის (მარტიროზაშვილის) მიერ არის გადაწერილი. სწორეს მისი გადამწერის სახელიდან მომდინარეობს ხელნაწერის პირობითი სახელწოდება -,,ბეგთაბეგისეული".
ბეგთაბეგისეული ვეფისტყაოსანის ორიგინალი ხელნაწერი დღეს კ.კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება.
ზემოთხსენებული გამოცემა, ორიგინალი ხელნაწერის ზუსტ ასლს წარმოადგენს, რომლის აღდგენაზეც გამომცემლობა ორი წლის განმავლობაში მუშაობდა.
გამოცემა ზუსტად იმეორებს ორიგინალი ხელნაწერის ფორმასა და დიზაინს, შეცვლილია მხოლოდ ყდის ფერი.
წიგნის ფურცელი მიახლოებულია ორიგინალი ხელნაწერისას და აქვს. ე.წ. ,,გახუხული" ფურცლის ეფექტი, რომელიც XVII გამოიყენებოდა.
ვფიქრობთ, ამ გამოცემით, არა მარტო გამომცემლობა ,,ბაკმი" და კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი არამედ, სრულიად საქართველო, კიდევ ერთხელ, ღირსეულ პატივს მიაგებს შოთა რუსთაველსა და ,,ვეფხისტყაოსანს"
საგამომცემლო პროექტი - ,,განძი რჩეული"

ფორმატი:43.0 X 30.0
ბეჭდვა: ფერადი
ყდა: ტყავი
ჭრა: ოქრო
გვერდების რაოდენობა:264
გამოცემის თარიღი: 2018 წელი

„საქართველო და ქართველები“

გამომცემლობა „ბაკმი“ გთავაზობთ ზაზა აბაშიძის, მიხეილ ბახტაძის და ოთარ ჯანელიძის წიგნს „საქართველო და ქართველები“. ეს არის მესამე, შესწორებული გამოცემა.
წიგნი მოგვითხრობს ქართველთა პოლიტიკურ თავგადასავალზე უძველესი დროიდან XX საუკუნის 90-იან წლებამდე და განკუთვნილია საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისათვის 12-13 წლის ასაკიდან.

„მითოლოგიური ენციკლოპედია ყმაწვილთათვის'' წიგნი I

წიგნი I – ძველი სამყაროს მითები

ეს წიგნი დიდებული საჩუქარია არა მხოლოდ ყმაწვილთათვის, არამედ ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც არ დაუკარგავს აღფრთოვანება და ინტერესი ძველი კულტურისადმი. ენციკლოპედია გამოიცა 3 წიგნად. პირველი ორი წიგნი დაეთმო ძველი სამყაროს მითოლოგიას, მესამე წიგნში წარმოდგენილია ქართული მითები და ლეგენდები. ძველი ხალხების მითოლოგია მსოფლიო ცივილიზაციისა და კულტურის მონაპოვარია, ეს ისეთი კულტურული და სულიერი დოვლათია, რომლის მემკვიდრედ ყოველი თანამედროვე ხალხი უნდა თვლიდეს თავს – იგი ყველას თანაბრად ეკუთვნის.

ვრცლად...

„მითოლოგიური ენციკლოპედია ყმაწვილთათვის'' წიგნი II

წიგნი II – ძველი სამყაროს მითები

ეს წიგნი დიდებული საჩუქარია არა მხოლოდ ყმაწვილთათვის, არამედ ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც არ დაუკარგავს აღფრთოვანება და ინტერესი ძველი კულტურისადმი. ენციკლოპედია გამოიცა 3 წიგნად. პირველი ორი წიგნი დაეთმო ძველი სამყაროს მითოლოგიას, მესამე წიგნში წარმოდგენილია ქართული მითები და ლეგენდები. ძველი ხალხების მითოლოგია მსოფლიო ცივილიზაციისა და კულტურის მონაპოვარია, ეს ისეთი კულტურული და სულიერი დოვლათია, რომლის მემკვიდრედ ყოველი თანამედროვე ხალხი უნდა თვლიდეს თავს – იგი ყველას თანაბრად ეკუთვნის.

ვრცლად...

„მითოლოგიური ენციკლოპედია ყმაწვილთათვის'' წიგნი III

წიგნი III – ქართული მითები და ლეგენდები

ეს წიგნი დიდებული საჩუქარია არა მხოლოდ ყმაწვილთათვის, არამედ ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც არ დაუკარგავს აღფრთოვანება და ინტერესი ძველი კულტურისადმი. ენციკლოპედია გამოიცა 3 წიგნად. პირველი ორი წიგნი დაეთმო ძველი სამყაროს მითოლოგიას, მესამე წიგნში წარმოდგენილია ქართული მითები და ლეგენდები.

ვრცლად...

„მაგნიტური მათემატიკა''

ეს წიგნი თამაშით შეასწავლის თქვენს პატარას ციფრებს, ასწავლის სწრაფად ამოხსნას მხიარული ამოცანები. გარდა ამისა, ფლომასტერისა და მაგნიტური ბარათების დახმარებით ის დამოუკიდებლად შეძლებს: შეადგინოს, დაწეროს და ამოხსნას მაგალითები. ეს დაეხმარება მას გაიღრმავოს მიღებული ცოდნა.

ვრცლად...