ლევან სანიკიძე – „უქარქაშო ხმლები” – ტომი I (წიგნი I-II)
ქართველთა ისტორიულ-ეპიკური თავგადასავალი.
„ბაკმისეული” გამოცემა წინა გამოცემებისაგან გამოირჩევა უხვი ფოტომასალითა და რუკებით, რომლებიც საგანგებოდ იქნა მოძიებული, როგორც საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სამსახურში, აგრეთვე კერძო პირთა კოლექციაში.

 ფორმატი: 20.0X29.0

გვერდების რაოდენობა: 676 + 64გვ. ფერადი ჩანართი
ყდა: მაგარი, სუპერით.

გამოცემის თარიღი: 2011

ISBN: 978-9941-426-09-4