ავტორები: ზაზა აბზიანიძე – ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. ქეთევან ელაშვილი – ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი.

„სიმბოლოთა ილუსტრირებული ენციკლოპედია“ გამოცემის თემატიკაც, სტრუქტურაც და უაღრესად მდიდარი საილუსტრაციო მასალაც, პირველ ყოვლისა, ახალგაზრდა მკითხველზეა გათვლილი. სწორედ ამ ცნობისწადილით გამორჩეულ აუდიტორიას განსაკუთრებით დააინტერესებს სიმბოლოს იდუმალი ბუნება

. მისი ფსიქოლოგიური და ეზოთერიკული ასპექტი, ყოველივე ეს ენციკლოპედიაში წარმოჩენილია მსოფლიოს ძირითად კულტრულ ტრადიციათა მაგალითზე. ამ მრავალფეროვან ფონზე მკაფიოდ ჩანს ქართული კულტურის ფენომენისა და სიმბოლოთა სისტემის განუმეორებელი თავისებურებანი.. სიმბოლოთა ილუსტრირებული ენციკლოპედიის I ტომს 2007 წლის მაისში მიენიჭა „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ პირველი ხარისხის პრემია - „პარნასი“ ნომინაცია: 2006 წლის საუკეთესო წიგნი ავტორები: ზაზა აბზიანიძე - ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ქეთევან ელაშვილი - ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი.

წიგნი I
კატეგორია: შემეცნებითი ლიტერატურა
ფორმატი: 22.5X30.0
გვერდების რაოდენობა: 162 გვერდი
195 ტერმინი, 355 ილუსტრაცია
ყდა: მაგარი
ბეჭდვა: ფერადი
გამოცემის თარიღი: 2006
IშBN 99940-27-72-1