ერაზმ როტერდამელი - „შესხმა სისულელისა" (პროზა)
თარგმანი: გურამ გოგიაშვილის

 

გურამ გოგიაშვილისეული ქართულად „გადმოენებული" - ერაზმ როტერდამელის წიგნი „შესხმა სისულელისა", დედამიწის ზურგზე ერთადერთი ბრძნული წიგნია, სისულელის მიერ თხრობილი... ანუ „სიბრძე სისულელისა".
ერაზმ როტერდამელი თავისსავე ნაშრომში წერს: „...ქველი, ბრძენი და მოუსყიდველი ხელმწიფე სხვა არა არის რა, თუ არა ცოცხალი რამ კანონი. ასე რომ ის იმის გულისთვის ნუკი იღვაწებს, რაც შეიძლება ბევრი კანონი შემოვიღოო, თუ შემოღებაა, სახელმწიფოსთვის ყოვლის უფრორე საუკეთესო და სასიკეთო უნდა შემოიღოს“...

ფორმატი: 13.5X19.5
გვერდების რაოდენობა: 216
ყდა: რბილი
გამოცემის თარიღი: 2007
ISBN: 978-99940-27-16-3