ლევან სანიკიძე - „309 ქართული სირცხვილი - 777 ქართული სიქველე" (ისტორიულ-მისტერიული რომანი)
„...მარტო შენი მტერი დაგიმალავს, შენს სახეზედ რომ ურიგობა ჰნახოს რამე. მოყვარე კი მაშინვე სარკეს მოგიტანს, რომ გაისწორო და ხალხში არ შერცხვე. მეც მოყვარესავით გექცევი, - სარკე მოგიტანე, ამაზედ როგორ უნდა გამიწყრე?! რა ვუყოთ, თუ ეს სარკე გაბზარული გამოდგება და შიგა-და-შიგ ლაქებიანიცა? რაცა მქონდა, ის მოგართვი, როგორც შემეძლო, ისე დაგეხმარე. თუ მაინცა-და-მაინც წყრომას არ დაიშლი, შენი ნებაა. მე შენის წყრომისა არ მეშინიან!.."             
 ილია ჭავჭავაძე

კატეგორია: ქართული პროზა, სერიალი

სერიალი: თანამედროვე ქართული მწერლობა
ფორმატი: 15.5X23.5
გვერდების რაოდენობა: 360
ყდა: რბილი
გამოცემის თარიღი: 2001
ISBN: 99928-866-3-3