ფრანსუა რაბლე ”გარგანტუა და პანტაგრუელი” - ხუთწიგნეული ერთ წიგნად.

წიგნი ქართულად გადმოაენა ცნობილმა ქართველმა მთარგნელმა გურამ გოგიაშვილმა.

წიგნის წარდგენა გაიმართა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში 2014 წლის 11 თებერვალს. 4 მაისი 2014 წელი

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი

საბავშვო წიგნის III ფესტივალი

სერიალი ”სასკოლო ბიბლიოთეკა” - 31 წიგნად გამარჯვებულად გამოცხადდა ნომინაციაში 

”საუკეთესო საკითხავი მოზარდათვის”