შემეცნებითი ლიტერატურა

„მითოლოგიური ენციკლოპედია ყმაწვილთათვის'' წიგნი I

წიგნი I – ძველი სამყაროს მითები

ეს წიგნი დიდებული საჩუქარია არა მხოლოდ ყმაწვილთათვის, არამედ ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც არ დაუკარგავს აღფრთოვანება და ინტერესი ძველი კულტურისადმი. ენციკლოპედია გამოიცა 3 წიგნად. პირველი ორი წიგნი დაეთმო ძველი სამყაროს მითოლოგიას, მესამე წიგნში წარმოდგენილია ქართული მითები და ლეგენდები. ძველი ხალხების მითოლოგია მსოფლიო ცივილიზაციისა და კულტურის მონაპოვარია, ეს ისეთი კულტურული და სულიერი დოვლათია, რომლის მემკვიდრედ ყოველი თანამედროვე ხალხი უნდა თვლიდეს თავს – იგი ყველას თანაბრად ეკუთვნის.

ვრცლად...

„მითოლოგიური ენციკლოპედია ყმაწვილთათვის'' წიგნი II

წიგნი II – ძველი სამყაროს მითები

ეს წიგნი დიდებული საჩუქარია არა მხოლოდ ყმაწვილთათვის, არამედ ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც არ დაუკარგავს აღფრთოვანება და ინტერესი ძველი კულტურისადმი. ენციკლოპედია გამოიცა 3 წიგნად. პირველი ორი წიგნი დაეთმო ძველი სამყაროს მითოლოგიას, მესამე წიგნში წარმოდგენილია ქართული მითები და ლეგენდები. ძველი ხალხების მითოლოგია მსოფლიო ცივილიზაციისა და კულტურის მონაპოვარია, ეს ისეთი კულტურული და სულიერი დოვლათია, რომლის მემკვიდრედ ყოველი თანამედროვე ხალხი უნდა თვლიდეს თავს – იგი ყველას თანაბრად ეკუთვნის.

ვრცლად...

„მითოლოგიური ენციკლოპედია ყმაწვილთათვის'' წიგნი III

წიგნი III – ქართული მითები და ლეგენდები

ეს წიგნი დიდებული საჩუქარია არა მხოლოდ ყმაწვილთათვის, არამედ ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც არ დაუკარგავს აღფრთოვანება და ინტერესი ძველი კულტურისადმი. ენციკლოპედია გამოიცა 3 წიგნად. პირველი ორი წიგნი დაეთმო ძველი სამყაროს მითოლოგიას, მესამე წიგნში წარმოდგენილია ქართული მითები და ლეგენდები.

ვრცლად...

„მაგნიტური მათემატიკა''

ეს წიგნი თამაშით შეასწავლის თქვენს პატარას ციფრებს, ასწავლის სწრაფად ამოხსნას მხიარული ამოცანები. გარდა ამისა, ფლომასტერისა და მაგნიტური ბარათების დახმარებით ის დამოუკიდებლად შეძლებს: შეადგინოს, დაწეროს და ამოხსნას მაგალითები. ეს დაეხმარება მას გაიღრმავოს მიღებული ცოდნა.

ვრცლად...